Milostenia – semnul dragostei creștine este o virtute foarte importantă pentru viața creștină și pentru fiecare dintre noi,ea izvorăşte din iubirea de Dumnezeu şi de aproapele şi ia forma ajutorării materiale şi morale a semenilor aflaţi în nevoie.„Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru cel Ceresc milostiv este”(Luca 6, 36), că „El face să răsară soarele peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi” (Matei 5, 45). Domnul a spus că milostenia este „dragostea pură a lui Hristos“ care este cea mai plăcută sufletului.                                                      Milostenia trebuie făcută din inimă, cu inimă bună, în limita de care dispui . Dumnezeu poate să rezolve totul singur, dar ne-a lăsat şi nouă putinţa aceasta, ca, având nevoie unul de celălalt, să ne manifestăm bucuria și iubirea. Bucuria se naşte în inima omului, din sufletul său şi este legată de virtuţile creştine ale acestuia : credinţa, nădejdea, şi dragostea, iar Sfânta Scriptură spune că mai mare dintre acestea este dragostea.Cuvine- se cu adevărat să spunem :”Bucuria vine din lucruri mărunte, liniştea vine din suflet şi lumina vine din inima fiecăruia! ”Să deschidem larg fereastra sufletului nostru să intre lumina din belşug, să intre lumină ,să devenim făpturi de lumină, să devenim soli ai luminii, să avem sufletul ca o floare care se înalță spre lumina dumnezeiască. Să ascultăm glasul Evangheliei și să împlinim cuvintele Mântuitorului: Voi sunteți lumina lumii; nu poate o cetate pe vârf de munte să se ascundă; nici nu aprinde cineva făclie și o pune sub obroc, ci în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor încât să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl Vostru Cel din ceruri. (Matei 5, 14, 16) . Intraţi în taină în cămăruţa luminată a sufletului şi veţi descoperi lucruri despre care nu ştiati că există .Bucuria provine din trăirile noastre spirituale, această bucurie aduce cu sine pacea sufletului, acea pace care este fundamentul tuturor trăirilor şi faptelor noastre. Pacea sufletului există în noi,ea este strîns legată de o stare lăuntrică de bucurie şi este precedată întotdeauna de apariţia virtuţilor nobile cum ar fi: smerenia, dragostea, credinţa, bunătatea . Cine are dragoste, aleargă, se osteneşte, se bucură, este slobod şi nimic nu-l ţine.                                   Dragostea dă toate pentru toate şi are de toate, pentru că nu-şi găseşte odihna decât în Cel Preaînalt din care izvorăşte şi de la care vine orice lucru bun. Dragostea nu se uită la daruri, ci mai pre sus de toate darurile se ridică la Dăruitor. Adeseori dragostea nu cunoaşte măsura şi râvna ei se înflăcărează peste măsură. Dragostea nu simte nici o greutate, nu ştie de osteneală, s-apucă de lucruri care sunt mai pe sus de puterea ei şi nu zice niciodată ”nu pot” având încredinţarea că poate toate, şi chiar poate toate şi face fapte pentru care, cine n-are dragoste, se osteneşte în zadar. Printre virtuţile de frunte care-l înfrumuseţează pe om sunt milostenia, smerenia şi bunătatea.Toate încercările vieţii, toate obstacolele întâlnite de- a lungul timpului ,pe toate le putem înfrunta cu iubire, cu bunătate, cu răbdare, milostenie și cu smerenie. În aceste vremuri tulburi, în care provocările cotidiene ne copleșesc, a ajuta semenii să facă față lipsurilor este un act de adâncă iubire a aproapelui. În asemenea momente, filantropia creștină devine o formă de ajutorare, o sursă material-morală cu care luptăm în bătălia cu încercările de tot felul ale fiecărei zile. ”Dăruind, vei dobândi negreșit fericire, împlinire din zâmbetul celui care a primit de la tine ceea ce avea nevoie.                                                         Nu dăruiți pentru a primi, nu dăruiți dacă nu simțiți, nu dăruiți dacă doriți recunoaștere, pentru că ea, de multe ori, nu poate veni.Dăruiți doar atunci când simțiți, dăruiți din puținul vostru un zâmbet, o clipă de alinare, o clipă ce poate schimba viața unui om!A dărui este in firea întregului univers, iar a accepta darul este a doua natură a acestuia. Sfintele Sărbători de iarnă sunt un prilej de mare bucurie și un moment când fiecare ne gândim la ” Bucuria de a dărui bucurie ”. Căciunul este unul dintre cele mai stelare și magice perioade din an. Sărbătorile Crăciunului ne deschid sufletele pentru a dărui și a primi iubire, cu mic, cu mare împărtășim bucuria Nașterii Domnului. Sărbătoarea Sfântă a Nașterii Domnului este prin excelență perioada când este frumos să dai hrană celui flămând, să dai apă celui însetat, să-l îmbraci pe cel gol, să-l vizitezi pe cel bolnav, să-l primeşti pe cel fără acoperiş, să te îngrijeşti de cel orfan, să-l alini pe cel trist şi îndurerat cu o vorbă frumoasă, să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.La Vâlcea bucuria sărbătorilor este împărtășită prin proiecte sociale, manifestări culturale organizate atât de Asociații filantropice cât și de instituțiile statului aflate în subordinea Consiliului Județean Vâlcea. Este de notorietatea implicarea și sprijinul acordat de domnul președinte Constantin Rădulescu. În luna decembrie 2021 , domnul Daniel Manda președintele Asociației – Associazione Interculturale Italia-Romania „Cuore Romeno „ODV împreună cu doamna Zenovia Zamfir – reprezentanta Bibliotecii Județene Vâlcea au organizat campania ”Bucuria de a dărui”. Evenimentul a debutat cu o vizită la Fundația ” Inimă pentru inimă ”. Copiii împreună cu doamna Lidia Dobre – președinta fundației au întâmpinat delegația cu un mic spectacol de colinde. La Centrele Sociale din Lădești și Măciuca au fost oferite alimente, fructe și dulciuri . Pentru ca bucuria sărbătorilor de iarnă să fie mare, pentru copiii Fundației ” Inimă pentru inimă ” a fost sacrificat un porc iar tinerii au participat la întreg ritualul de pregătire : pomana porcului , prepararea cârnaților și a caltaboșului , topirea jumărilor. A fost mare bucurie și armonie în curtea Căsuței de la Ocnele Mari. Manifestările s-au desfăşurat cu ajutorul domnului Constantin Rădulescu – președintele Consiliului Județean Vâlcea, al colectivului de salariați ai Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea, al managerului bibliotecii, conf. univ. dr. Remus Grigorescu.

Această inițiativă a fost posibilă cu sprijinul persoanelor ,care in 2020 au avut bunăvoința de a dona cei cinci la mie (5×1000)*  asociatiei noastre, Associazione Interculturale Italia-Romania „Cuore Romeno „ODV. Pe această cale ținem să le mulțumim pentru sprijin şi îi aşteptăm alături de noi şi in anul 2022 !

Nota *  Cei cinci la mie (5×1000) indică o parte din impozitul IRPEF, pe care statul italian îl împarte, pentru a oferi sprijin, între entitățile care desfășoară activități relevante din punct de vedere social (de exemplu, non-profit, cercetare științifică). Plata este la latitudinea cetățeanului-contribuabil, în același timp cu declarația fiscală.

Fiecare contribuabil care face această alegere alocă cinci la mie din impozitele sale efective organismului ales de el: prin urmare, semnătura unui contribuabil cu venituri ridicate implică un transfer mai mare de fonduri decât semnătura unui contribuabil cu venituri mici. În acest caz, mecanismul de distribuție diferă de sistemul opt la mie. (https://cuoreromeno.com/cinque-per-mile/)

Sursa : Asociatia „Cuore Romeno” – Italia (Oristano)

Articolul precedentUn gând frumos pentru anul 2022 din partea Asociației „Diaspora Civica” APS Italia
Articolul următorIl progetto „BULLY FOR YOU” ,un grande successo per l’associazione Cuore Romeno di Oristano