Sergiu-Ştefan GORJAN, Raluca Iuliana POPESCU, Bogdan Ion TRUŞCĂ

Stațiunea Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Drăgășani

gorjansergiustefan@yahoo.com

REZUMAT

Lucrarea rezumă principalele însușiri ampelografice, indicatorii agrobiologici și tehnologici a unui soi nou omologat la SCDVV Drăgășani sub denumirea de ‘Crâmpoșie Aromată’, obținut prin hibridare sexuată între ‘Crâmpoșie selecționată’ x ‘Muscat de Hamburg’. După doi ani de testare în cadrul ISTIS, ‘Crâmpoșie Aromată’ se află în curs de brevetare, direcția de producție fiind în obținerea de vinuri aromate de calitate. Studiul, determinările și observațiile la acest soi, obținut de ing. Mărculescu Mircea au început încă din anul 2000 și continuă și în prezent în cadrul SCDVV Drăgășani. S-au analizat caracterele ampelografice, însușirile agrobiologice și tehnologice și s-au comparat cu soiul martor parental ‘Crâmpoșie Selecționată’.

Cuvinte cheie: elită, hibridare sexuată, vinuri aromate, testare, Crâmpoşie

INTRODUCERE   

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Drăgăşani face parte din arealul podgoriei Drăgăşani, cea mai veche podgorie din România, denumită şi străbunica viticulturii. Staţiunea de cercetare este cea dintâi staţiune de cercetare din ţară fondată în anul 1936 (Teodorescu, 1943). Cele mai cunoscute şi importante soiuri create la această staţiune de cercetare sunt soiurile pentru strugurii de masă ‘Victoria’ şi ‘Azur’, soiul apiren ‘Călina’, soiurile pentru vinuri albe ‘Crâmpoşie Selecţionată’ şi ‘Vilarom’ iar pentru vinurile roşii cele mai importante sunt ‘Negru de Drăgăşani’, ‘Novac’ şi ‘Alutus’. S-au obţinut şi clone de certă valoare pentru viticultură şi anume ‘Tămâioasă Românească clon 104 Dg’, ‘Sauvignon clon 62 Dg’, ‘Cabernet Sauvignon clon 7 Dg’ şi două soiuri de portaltoi—’Drăgăşani M70′ şi ‘Drăgăşani 57’ (Măcău şi Gorjan, 2016). Staţiunea de cercetare viticolă Drăgăşani deţine o ‘Colecţie Ampelografică’ ce este patrimoniu viticol naţional, în componenţa căreia se găsesc aproximativ 300 de soiuri. Soiurile existente în această colecţie, sunt soiuri autohtone, unele chiar locale, cu o adaptabilitate foarte bună la condiţiile eco-pedologice ale podgoriei (Gorjan, 2023).

MATERIAL ȘI METODĂ

Observaţiile pentru soiul ‘Crâmpoşie aromată’ şi pentru soiul martor ‘Crâmpoşie selecţionată’ s-au efectuat in câmpul comparativ care are o suprafaţă de 1,61 şi deţine în cultură 318 elite. Butucii de viţă de vie din aceste câmpuri experimentale sunt altoiţi pe portaltoiul SO4-4 şi pe portaltoiul BerlandierixRiparia Kober 5BB Selecţia Crăciunel 2 (C2). Au fost efectuate caracterizări şi descrieri ampelografice la aceste soiuri, avându-se în vedere principalele însuşiri agrobiologice, tehnolgice, compoziţia fizico-mecanică şi indicii tehnologici a 1 kg struguri cât şi profilul compoziţional al vinurilor.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

‘Crâmpoşia aromată’ prezintă următoarele  caractere ampelografice:

La dezmugurire, rozeta este scamoasă, de culoare verde deschis. Perioada de dezmugurire este medie, la începutul lunii aprilie. Vârful lăstarului tânăr este complet deschis, prezintă perii moi medii pe vârf, pigmentaţia antocianică a perilor moi de pe vârf fiind tot medie. Lăstarii sunt verzi, semierecţi, cu internodii de culoare verde cu dungi roșii, cu perii erecţi medii pe internoduri, cu cârcei lungi. Culoarea la frunza tânără a feţei superioare a limbului este verde cu zone antocianice, cu perii moi şi erecţi  între nervurile principale pe faţa inferioară şi superioară, aceştia fiind denşi. Frunza adultă este de mărime mijlocie, întreagă, rotundă cu 5 lobi, gofrată mediu. Sinusurile laterale superioare sunt medii, dispoziţia lobilor sinusurilor laterale superioare este închisă. Sinusul peţiolar este în formă de U, iar poziţia lobilor sinusului peţiolar este semi-deschis. Dinţii sunt lungi, cu ambele margini rectilinii. Floarea este hermafrodită normală, pe tipul 5, cu staminele şi gineceul complet dezvoltate, soiul fiind autofertil. Strugurii sunt de mărime mică-mijlocie (140-155 mm), cilindrici, uneori aripaţi. Din punct de vedere al compactităţii, strugurele este mijlociu, cu boabele aşezate potrivit de des pe ciorchine. Strugurele are o masă medie de 166,8 g, cu variaţii cuprinse între 164,5 g şi 169,9 g. Bobul este mijlociu (2-2,5 g), globulos, cu pieliţă groasă, verde–gălbui, cu gust de muscat. Boabele se separă uşor de pedicel şi conţin în medie 3-4 seminţe, care sunt complet formate. Coarda are culoarea brun-gălbuie.

În ceea ce priveşte însușirile agrobiologice, soiul ‘Crâmpoşia aromată’ are o vigoare mare de creştere şi o fertilitate bună a lăstarilor
(78 % lăstari fertili). Dezmuguritul are loc în prima decadă a lunii aprilie, iar înfloritul se realizează la începutul lunii iunie, chiar sfârşitul lunii mai, fapt datorat condiţiilor climatice. Maturarea deplină se realizează la sfârșitul lunii septembrie sau începutul lunii octombrie (epoca V). Din studiul efectuat constatăm o rezistenţă biologică foarte bună la bolile criptogamice (mană, făinare, putregaiul negru şi cenușiu) în condiții de aplicare a tratamentelor anticriptogamice.

Prezintă însuşiri tehnologice valoroase, producțiile de struguri sunt de până la 16-17 t/ha. Strugurii acumulează în medie 200-210 g/l zaharuri la maturarea deplină, cu aciditatea totală cuprinsă între 6,16-6,20 g/l H2SO4. Gustul bobului are gust de muscat, poate fi utilizat în obţinerea de vinuri albe aromate de calitate superioară.

Putem observa în tabelul 1 şi tabelul 2 principalele însuşiri agrobiologice ale soiului ‘Crâmpoşia aromată’ pe perioada anilor studiaţi 2020-2022, în comparaţie cu soiul martor Crâmpoşie selecţionată. Soiul se remarcă printr-o bună rezistenţă biologică la ger şi la bolile criptogamice, media lăstarilor fertili fiind de 78%.

Tabelul 1

Principalele însuşiri agrobiologice ale soiurilor luate în studiu

Elemente determinate Soiul Anul Valori medii

(2020-2022)

2020 2021 2022
Dezmugurit-Început

 

‘Crâmpoşia aromată’ 06.04 06.04 10.04 07.04
‘Crâmpoșie selecționată’ 06.04 06.04 10.04 07.04
Înflorit- Început ‘Crâmpoşia aromată’ 26.05 28.05 30.05 28.05
‘Crâmpoșie selecționată’ 28.05 29.05 27.05 28.05
Pârga strugurilor ‘Crâmpoşia aromată’ 04.08 05.08 04.08 04.05
‘Crâmpoșie selecționată’ 07.08 08.08 09.08 08.08
Maturarea de consum și tehnologică a strugurilor-Început ‘Crâmpoşia aromată’ 28.09 27.09 29.09 28.09
‘Crâmpoșie selecționată’ 08.10 10.10 12.10 10.10
Căderea frunzelor-Început ‘Crâmpoşia aromată’ 07.11 10.11 09.11 08.11
‘Crâmpoșie selecționată’ 10.11 11.11 09.11 10.11
Durata perioadei de vegetație ‘Crâmpoşia aromată’ 200 205 198 201
‘Crâmpoșie selecționată’ 200 198 202 200
Lăstari fertili % ‘Crâmpoşia aromată’ 78 79 80 79
‘Crâmpoșie selecționată’ 72 71 73 72
Coeficientul de fertilitate absolut ‘Crâmpoşia aromată’ 1,09 1,07 1,08 1,08
‘Crâmpoșie selecționată’ 1,08 1,06 1,07 1,07
Coeficientul de fertilitate relativ ‘Crâmpoşia aromată’ 0,82 0,81 0.83 0,82
‘Crâmpoșie selecționată’ 0,77 0,77 0,77 0,77
Indicele de productivitate absolut ‘Crâmpoşia aromată’ 176.81 176.81 176.82 176,81
‘Crâmpoșie selecționată’ 162,86 162,85 162,87 162,86
Indicele de productivitate relativ ‘Crâmpoşia aromată’ 136.78 136.78 136.79 136,78
‘Crâmpoșie selecționată’ 117,1 117,2 117,3 117,2
Vigoarea de creștere ‘Crâmpoşia aromată’ Mare Mare Mare Mare
‘Crâmpoșie selecționată’ Mare Mare Mare Mare
Rezistența la ger, % muguri viabili ‘Crâmpoşia aromată’ 90 89 91 90
‘Crâmpoșie selecționată’ 84 86 85 85

 

Tabelul 2

Toleranța la principalii patogeni specifici viței-de-vie 

Elemente determinate Soiul Anul Valori medii

(2020-2022)

2020 2021 2022
– mană ‘Crâmpoşia aromată’ rezistent rezistent rezistent rezistent
‘Crâmpoșie selecționată’ rezistent rezistent rezistent rezistent
– făinare ‘Crâmpoşia aromată’ rezistent rezistent rezistent rezistent
‘Crâmpoșie selecționată’ rezistent rezistent rezistent rezistent
– putregaiul cenușiu al strugurilor ‘Crâmpoşia aromată’ rezistent rezistent rezistent rezistent
‘Crâmpoșie selecționată’ rezistent rezistent rezistent rezistent
-putregaiul negru al strugurilor ‘Crâmpoşia aromată’ rezistent rezistent rezistent rezistent
‘Crâmpoșie selecționată’ rezistent rezistent rezistent rezistent

 

În ceea ce privesc însuşirile tehnologice putem constata o medie a strugurelui la soiul ‘Crâmpoşia aromată’ de 168,8 g în comparaţie cu soiul martor, aceasta având o greutate de 152,2 g. Media pe cei trei ani studiaţi la determinarea zahărului în must este de 203,3 g/L la soiul ‘Crâmpoşia aromată’ şi de 200 g/L la soiul martor. Soiul ‘Crâmpoşia aromată’ are o aciditate în must de 6,18 g/L H2SO4, iar soiul martor de 5,8 g/L H2SO4. Producţia de struguri calculată la ha este de 17 to la soiul ‘Crâmpoşia aromată’ şi de 16 to/ha la soiul martor. Referitor la producţia marfă, aceasta este de 80-90 % la soiul ‘Crâmpoşia aromată’ şi de 75-80 % la soiul martor (tabelul 3).

 Tabelul  3

Principalele însuşiri tehnologice ale soiurilor luate în studiu

Elemente determinate ‘Crâmpoșie Aromată’/ ‘Crâmpoșie selecționată’
Anul
2020 2021 2022 Valori medii

‘Crâmpoșie Aromată’

Soi de comparație

Crâmpoşie selecţionată

Masa medie a strugurelui, g 164.5 166.8 169.1 166.8 152.2
Masa a 100 boabe, g 235 236 234 235 223.1
Zaharuri în must, g/L 210 200 200 203.3 200
Aciditate must, g/L H2SO4 6.16 6.20 6.20 6.18 5.8
Culoarea epidermei verde-gălbui verde-gălbui verde-gălbui verde-gălbui verde-gălbui
Consistenţă miez moderat fermă moderat fermă moderat fermă moderat fermă moderat fermă
Gustul muscat muscat muscat muscat gust
Forţa de desprindere (N) destul de ușoară destul de ușoară destul de ușoară destul de ușoară grea
Forţa de fisurare ușoară ușoară ușoară ușoară ușoară
Conservabilitatea pe butuc (zile) 15-20 zile 20 zile 15-20 zile 15-20 zile 15-20 zile
Producţia de struguri

-efectivă/butuc, kg

4.29 4.15 4.34 4.26 4,0
– calculată la ha, t 17,16 16.60 17.36 17,04 16
Producţia marfă, % 85 90 80 80-90 75-80

 

Compoziţia fizico-mecanică a 1 kg struguri, determinările la 100 de boabe şi indicii tehnologici, prezintă valori mai mari în cazul soiului  ‘Crâmpoşia aromată’, comparativ cu soiul martor. Valorile medii ale soiului ‘Crâmpoşia aromată’ la numărul de boabe într-un kilogram (1) de struguri este de 596 boabe normal dezvoltate şi sănătoase faţă de 580 boabe la soiul martor. La determinările a 100 de boabe analizate observăm o valoare medie de 235 g masă boabe la soiul ‘Crâmpoşia aromată’, şi de 223,1 g masă boabe la soiul martor. Numărul de seminţe la 100 boabe analizate este de 162 la soiul ‘Crâmpoşia aromată’ şi de 158 la soiul martor. Indicii tehnologici analizaţi prezintă următoarele valori: Indicele de structură a strugurelui are valoarea de 29,26 comparativ cu soiul martor cu valoarea de 28,2. Indicele de compoziţie a bobului 4,48 la soiul ‘Crâmpoşia aromată’, respectiv 4,30 soi martor. În ceea ce priveşte indicele de randament acesta are valoarea de 3,20 în cazul soiului ‘Crâmpoşia aromată’ şi de 2,80 la soiul martor (tabelul 4).

 Tabelul  4

Compoziţia fizico-mecanică a 1 kg struguri şi indicii tehnologici ale soiurilor luate în studiu 

  ‘Crâmpoșie Aromată’/ ‘Crâmpoșie selecționată’ Soi de comparație

Crâmpoşie selecţionată

Anul
2020 2021 2022 Valori medii

‘Crâmpoșie Aromată’

1 kg struguri:
nr. boabe normal dezvoltate, sănătoase 580 600 610 596 580
masă boabe, g 980 982 984 982 972
masă ciorchine, g 40 37 38 38.3 35
masă must, g 770 768 772 770 765
volum must,cm3 708 710 712 710 700
100 boabe:
masa medie, g 235 236 234 235 223.1
volum, cm3 152 148 150 150 140
număr seminţe 158 162 166 162 158
masă seminţe, g 9 9 9 9 8
masă pieliţă, g 54 50 52 52 47
masă miez, g 232 232 232 232 224
Indicii tehnologici:
indicele de structură a strugurelui 29,8 29.4 28,6 29,26 28,2
indicele de compoziţie a bobului 4,55 4,45 4,45 4,48 4,30
indicele de randament 3,20 3,22 3,20 3,20 2,80

 

În ceea ce priveşte profilul compoziţional al vinurilor au fost efectuate analize de compoziţie care au scos în evidenţă valori medii valoroase ale soiului ‘Crâmpoşia aromată’. Pe perioada celor trei ani analizaţi avem o concentraţie alcoolică medie de 12,7 (% vol.) la soiul ‘Crâmpoşia aromată’, şi de 11,8  (% vol.) la soiul mator. Aciditate totală medie are valoarea de 6,12 (g/L acid tartric) ‘Crâmpoşia aromată’, respectiv 5,03 (g/L acid tartric) soi martor. Legat de  pH, acesta are valoarea de 3,21 ‘Crâmpoşia aromată’ şi de 3,22 soi martor (tabelul 5).

 Tabelul 5

Profilul compoziţional al vinurilor – analize de compoziţie generală 

Anul ‘Crâmpoșie Aromată’/ ‘Crâmpoșie selecționată’
Concentrație alcoolică
(% vol.)
Densitate (g/cm3) Aciditate totală    (g/L acid tartric) Aciditate volatilă (g/L acid acetic) pH Zaharuri reducătoare            (g/L) Extract sec total (g/L) Extract nereducător (g/L)
2020 13,80 0,9921 6,16 0,25 3,19 0,064 21.12 20.8
2021 11,60 0,9919 6,12 0,25 3,23 0.066 21.10 20,8
2022 12,70 0,9920 6.08 0,25 3,21 0,065 21,12 20,8
Valori medii

‘Crâmpoșie Aromată’

12,7 0,9920 6,12 0,25 3,21 0,065 21,11 20,8
Soi de comparație

‘Crâmpoşie selecţionată’

11,80 0,9920 5,03 0,27 3,22 0,068 21,10 20,8

 

Fig. 1.  Frunză şi strugure ‘Crâmpoşie Aromată’

CONCLUZII

Soiul ‘Crâmpoşie Aromată’ este superior soiului martor din punct de vedere al însușirilor agroproductive şi tehnologice, obţinându-se o producţia de struguri mai mare la ha şi o producţie marfă mai bună din punct de vedere  calitativ.

Soiul ‘Crâmpoşie Aromată’ se pretează foarte bine din punct de vedere ecopedologic podgoriei Drăgăşani pentru obţinerea de vinuri aromate de tip ,,Muscat” de calitate superioară, aroma de muscat din strugure şi vin fiind foarte evidentă.

BIBLIOGRAFIE

  1. Gorjan S.Ş., 2023–Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Viti-Vinicolă Drăgăşani – Orizonturi Drăgăşenene, Publicaţie de informare, turism şi cultură, Ediţie pilot. Editura Kitcom SRL, Verguleasa, Olt, pp:6
  2. Măcău I. şi Gorjan S.Ş, 2016 – Podgoria Drăgăşani, Aspecte monografice şi de tradiţii, Editura Alma, Craiova, pp:109-110
  3. Teodorescu I.C., 1943 – ,,Contribuţii la cunoaşterea podgoriei Drăgăşani”. România viticolă , Anul VII, Nr IX.

Figura 2.  Certificat de înregistrare-omologare ‘Crâmpoşie  Aromată’   

 

 

 

Articolul precedent116 ani de la nașterea scriitoarei Cella Serghi
Articolul următorPrintre luceferi și printre stele mii – Ion Oprescu