Un nou Academician Onorific în Academia Oamenilor de Știință din România: Prof. dr. Filolog Dorin N. Uritescu

81

A fost primit un nou Academician Onorific în Academia Oamenilor de Știință din România: Prof. dr. Filolog, Dorin N. Uritescu, membru de onoare al UZPR

În ziua de 18 februarie 1944, în satul Vinerea-Cugir, județul Alba, s-a născut pruncul Uritescu N.Dorin. După studiile liceale, a mers spre cele universitare, nu la Clujul din apropiere, ci în Capitala României București. A studiat Limba și Literatura Română, în cadrul Facultății de Filologie, pe care a absolvit-o în anul 1970. După 8 ani a absolvit și Facultatea de Istorie-Filosofie la Universitatea din Iași.

       În anul 1973, a obținut examenul de Definitivat în Învățământ cu media 10, în anul 1977, Gradul didactic ll.cu 10, iar în 1981, Gradul didactic l., cu 10, în urma prezentării Tezei „Aspecte ortografice controversate”; a fost publicată la Editura Științifică și Enciclopedică, 1986. Prin acea Teză, a urmărit în primul rând fundamentarea științifică și reconsiderarea omofoniilor în ortografia Limbii Române; a introdus noi concepte din perspectiva ortografiei; e vorba de pleonasmul ortografic, contradicția în adaos ortografic, hipercorectitudinea, pedantismul, analogia improprie și contaminarea.
       Dl.Prof.dr.Filolog Dorin N. Uritescu, a scris zeci de volume de studii filologice, dar și opere literare. Mulți exegeți au observat și apreciat originalitatea studiilor/lucrărilor realizate de dânsul.
       În anul 1992, a publicat în două volume „Cuvinte cu dificultate de scriere în limba română”. Prin această lucrare, a fost primul Cercetător care a abordat teme noi: „importanța epistemologică a ortografiei și valoarea ei stistică”.
       În anul1995, a publicat „Noutăți în ortografie”; prin această lucrare, dânsul a devenit primul care a realizat teoria figurilor de stil: arhaismul ortografic și echivocul ortografic.
       Unele cercetări le-a inclus sub următoarele titluri: „De la chioșcuri la vesternizare” și „Contribuții importante în domeniul cultivării limbii române”: „Greșeli de exprimare”;  vol.l, anul 1999 și vol.ll, anul 2000.
       În anul 2005, a obținut Titlul Științific de Doctor în Filologie la Universitatea București cu calificativul „Magna cum Laudae”.
       În planul Cercetării, dl.Prof.dr.Dorin N.Uritescu este recunoscut ca un analist de mare finețe în domeniul inovațiilor lexicale. De asemenea, dânsul a studiat și realizat multe monografii, care se caracterizează în primul rând prin originalitate. Iată câteva din lucrările domniei sale:
♤ Dicționare:
° 1993, Mic Dicționar de termeni actuali;
° 2006, Dicționar explicativ de pleonasme;
° 2006, Dicționar de contradicții în adaos efective;
° 2008, Dicționar explicativ de folosire improprie a termenilor;
° 2009, Dicționar de cuvinte și sensuri noi;
° 2009, Dicționar explicativ de forme și sensuri greșite ale unor expresii și locuțiuni consacrate;
° 2016, Dicționar explicativ etimologic-stilistic de antonomaze;
♤ Alte lucrări;
° 2006, Pleonasmul în Limba Română;
° 2006, Degradarea unităților frazeologice în limba română;
° 2006, Contradicția în adaos;
° 2008, Dinamica actuală a
Limbii Române;
° 2009, Contradicții în exprimare;
° 2009, Fascinația numelui, Studiu al creației lexico-semantice și stilistice;
° 2014, Pentru o lectură adevărată și o percepere corectă a temei;
° 2015, Portretul la Criticii Literari Români;
° 2015, Structura variată, natura expresivă și valoarea artistică a pamfletului;
° 2015, Noutăți stilistice;
♡ Versuri:
° Pe Rio Costa (balade erotice);
° Cântece de logodnă;
° Rugi și porunci (2014);
♤ Proză scurtă;
° Firimituri literare (2020);
° Matto Gross-ul socio-politic postdecembrist (2015);
° 2016, Ortografia rațională a Limbii Române;
       O carte de mare referință este „Cronica pictată anticomunistă a copiilor-școlari din Comuna Vinerea, Raionul Orăștie, Regiunea Hunedoara, România, 1950-1961, republicată în 2021; cartea are o valoare de excepție din cel puțin două motive:
1). Desenele pe teme anticomuniste ale elevilor, realizate cu mult talent, dar și comentate matur de elevi;
2). Comentariile pertinente, la obiect ale desenelor, surprinse și scrise de autorul acestei cărți.
       Pentru cei cunoscători, care observă nu doar curajul copiilor-artiști în acea perioadă dură de teroare comunistă, originalitatea lor. Toate acestea ar argumenta-pe merit-un Premiu UNICEF!
       Dl.Uritescu, este în mod clar un enciclopedist al Literaturii, Lingvisticii, Cercetării științifice și Învățământului.
       Dl.prof.dr.a făcut parte (între 1986-2021), din Societatea de Științe Filologice din România; între 1995-2018, a fost Vicepreședinte al Societății Naționale „Lupta pentru Pace prin Cultură”.
       În anul 1993, a fost membru al Comisiei Naționale de Limba și Literatura Română, dar și membru al Grupului de lucru pentru elaborarea curriculumului de Limba și Literatura Română, pentru învățământul liceal, din cadrul Consiliului Național pentru Curriculum și Pregătirea Profesorilor (în colaborare cu Banca Națională (1998).
       A realizat-singur-itemii care au fost folosiți la nivel național pentru testarea candidaților înscriși la Concursul Național pentru ocuparea funcției de Inspector Școlar General (și/sau adjunct) în București și în județe, în 1997 și 1998.
       Multe din cărțile autorului Uritescu figurează în bibliografiile academice ale unor mari filologi: George Pruteanu, Theodor Hristea, Mioara Avram, N.Mihăescu, Florica Dimitrescu.
       Legat de creația sa, au fost scrise articole, studii și cărți de către erudiți în acest domeniu: George Pruteanu, Gh.Bulgăr, N.Mihăiescu, Adriana Stoichițoiu-Ichim.
       De asemenea, figurează în prefețe și articole de referință, ale somităților: Eugen Simion, Gh.Bulgăr, Ion-Dodu Bălan, George-Toma Vasiliu, G.Beldescu, Cristian Livescu, Rodica Zafiu, Valeria Guțu-Romalo, Mircea Borcilă și Grigore Brâncuș.
       A fost participant activ la Revoluția din Decembrie 1989, cf.Declarațiilor olografe date de Dan Iosif și Dumitru Mazilu.
       Primăria Sectorului 2, i-a conferit „Premiul de Excelență” și „Diploma de Onoare”, datorită rolului deosebit pe care l-a avut (și) în dezvoltarea Învățământului Românesc.
       Numele domniei sale, figurează și în Mic Dicționar Enciclopedic, ediția a ll-a revizuită și adăugită, Editura Enciclopedica, Editura Univers-Enciclopedica, București, 2008, pag.1.438, poz.8, pct.2.
       Este membru în USR-Filiala Iași, din anul 2015.
       În continuare, voi prezenta o parte din premiile și distincțiile care i-au fost decernate:
° 2006, Diploma „Gheorghe Lazăr, clasa l.” pentru rezultatele de excepție obținute în modernizarea Învățământului Românesc;
° 2014, premiul „Alexandru George” pentru Critică Literară, din partea SST, autorul volumului, „Pentru o lectură adevărată și o percepție corectă a temei”, editura Bibliotheca Târgoviște, 2014;
       Sub tipar se află o nouă lucrare cu valoare de unicat despre Ion Creangă „magician al cuvântului”, care atestă încă o dată, dacă mai era nevoie, că Autorul-Cercetător Dorin N.Uritescu a pătruns și s-a impus în creația Literaturii Române de geniu! Această lucrare este originală prin geniul creativității, adică învoirea cu un simț artistic original al cuvântului românesc.
       De notat-trist-că nicio Filială USR și nici USR-Național, nu i-a premiat cărțile, deși meritele „se văd și din avion”!
       Totuși, recunoașterea a venit de la Academia Oamenilor de Știință din România (OMSR), prin acceptarea ca membru onorific, începând cu data de 10 mai 2023. Pentru aceasta și toate celelalte, dl.Acad.Dorin N.Uritescu, merită maxime felicitări și îi urăm ca și Cerul să-l ajute în tot ceea ce e plăcut să realizeze!
° 2020, membru de Onoare al UZPR, plus medalia „Pamfil Șeicaru”, datorită cercetării limbajului jurnalistic;
° 2020, „Marele Premiu Național pentru Pamflet” (volumul „Matto-Grosul social și politic postrevoluționar”, editura Rawex Coms, București;
° 2020, premiul „Alexandru Vlahuță, pentru proză scurtă din partea SST” pentru autorul volumului „Firimituri literare” (editura Ravex Coms);
° 2020, Premiul „Vladimir Streinul” pentru stilistică, din partea Societății Scriitorilor Târgovișteni” (SST);
° 2020, Premiul „Grigore Alexandrescu” pentru poezie: volumul „Rio Costa”;
° 2021, „Placheta de Onoare” din partea Sectorului 2 București, pentru prețuire și recunoștință față de dăruirea și energia depuse la dezvoltarea și îmbunătățirea Învățământului Românesc;
            Prof.filolog Ana Vasile, membru UZPR-Olt, „Pan M. Vizirescu”.
Articolul precedentO nouă sesiune de depunere de proiecte în cadrul Programului de finanțare nerambursabilă 2023!
Articolul următorÎn dialog cu mediul asociativ din diaspora și din comunitățile istorice