Vâlcea, ,,leagăn de cultură” pentru toți românii, a vegheat (prin circulația cărții, a manuscriselor sau a tipăriturilor din tot arealul românesc) la păstrarea credinței strămoșești și a ființei naționale, la unitatea de limbă și de neam. Nevoia unui spațiu adecvat păstrării și conservării cărților a fost un vis al tuturor cititorilor, cărturarilor și al bibliotecarilor – slujitori ai cărții . La 1 noiembrie 1950, a luat ființă, la Râmnicu-Vâlcea, Biblioteca Orășenească, devenită, ulterior, Centrală Regională, mai apoi, Raională și din 1968, Județeană.

Spaţiu de coeziune socială şi convivialitate, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, este un adevărat ’’Templu al Cărții ’’, unde fiecare își poate ’’adăpa’’ setea de cunoaștere.După un periplu de peste o jumătate de secol prin diferite clădiri din municipiu: Parchetul, Palatul Culturii, magazinul „Apicola” şi fosta Bancă Comercială Română, Biblioteca Vâlceană a căpătat în sfârșit un sediu al său. o clădirea modernă ce se remarcă printr-o arhitectură unică şi cupola-vitraliu realizată de artistul vâlcean Gheorghe Dican. Holurile bibliotecii găzduiesc Galeria de Artă „Alecu Ivan Ghilia”, cu 82 de tablouri personale, donate de pictor. Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” deţine peste 400.000 de volume de cărţi, periodice, documente grafice şi audio-vizuale. Acestea sunt organizate în Fondul de referinţă (Encyclopedia Universalis, The Encyclopedia Britannica, The Encyclopedia of Visual Art, The World Book Encyclopedia ş.a.), Colecţia de carte veche („Cazania” lui Varlaam – 1643, „Ciaslov” – 1715, „Marele dicţionar al limbii greceşti” – 1712 ş.a.), Colecţiile speciale (ex-libris-uri, fotografii, cărţi poştale, stampe ş.a.) şi Colecţia de periodice.

Actuala clădire adăposteşte o adevărată comoară arhitectonică, cupole vitraliu sub formă de acoperiş.

Creaţia „Facerea Lumii” este alcătuită din 86 de module aşezate pe o suprafaţă de 142 mp, construită la aproximativ 30 m înălţime de la baza edificiului. Sticla colorată executată manual, cu armătură de plumb, în tehnica străveche a vitraliului, este o explozie de culoare.Vitraliul s-a născut odată cu Biblioteca Județeană , din dorința unor oameni care au vrut ca la Râmnicu Vâlcea să funcționeze o bibliotecă modernă, adaptată timpurilor în care trăim. El este compus din 12 ovale cu 12 compoziţii care ilustrează principalele tipuri de scriere cunoscute până acum, de la Tărtăria, la cuneiform, fenician, hieroglific și până la persan, chirilic, demotic şi altele. Cele două corpuri de iluminat se compun sub forma globului pământesc cu mediane şi paralele. Partea superioară a globului simbolizează motivul solar. Primele manifestări ale Creaţiei Divine, aerul, focul, pământul şi apa stau la baza lucrării. Lucrare a artistului vâlcean Gheorghe Dican, vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România a fost înregistrată de Academia Recordului Mondial din Statele Unite ale Americii – World Record Academy. Recordul „Largest stained glass dome: The Ramnicu Valcea County Library” a fost publicat pe site-ul Academiei Recordului Mondial, cea mai mare organizaţie care verifică şi omologhează recordurile mondiale, în data de 8 aprilie 2020.

„Vitraliul Facerea Lumii a devenit un reper pentru judeţul Vâlcea. O capodoperă care pune în valoare ideea de carte, ideea cuvântului,” afirmă Remus Grigorescu, director Biblioteca Judeţeană ’’Antim Ivireanul’’ Vâlcea.

În evoluţia societăţii româneşti , tiparul şi cartea au avut un rol esenţial , reprezentând factori activi ai afirmării şi menţinerii unităţii spirituale a poporului român şi contribuind la realizarea marilor acte istorice naţionale.

La început era Cuvântul [logos], şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.Ioan 1:1-3.

Biblioteca a fost şi este un izvor nesecat de cunoaştere,o poartă deschisă către lume, visare,imaginaţie,aventură şi lectură.Biblioteca poate fi considerată un templu al cărții, al discursului în compania celor mai de seamă spirite ale culturii universale, un univers magic în care, marii visători şi gânditori ai umanității, au transmis generațiilor următoare zestrea lor de gânduri și sentimente.

Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul” Vâlcea oferă publicului o paletă diversă de manifestări cultural-artistice și științifice: lansări de carte, aniversări/comemorări culturale, concerte, expoziții, seminarii, simpozioane, conferințe etc..Alături de programele și serviciile puse la dispoziția comunității, evenimentele și activitățile culturale organizate și desfășurate în mod constant contribuie la reinventarea bibliotecii și la transformarea ei într-un hub comunitar, un spațiu de învățare, afirmare și socializare al tuturor.„Bugetul destinat cărții, în ultimii 4 ani, a fost de două ori mai mare. Asta a permis bibliotecii să facă achiziții importante de carte nouă. Numărul de utilizatori a crescut de la 10.000 la 38.000. În ultimii 4 ani, „Antim Ivireanul” a avut peste 12 milioane de vizitatori (fizici sau online)”, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu . Atât timp cât există nevoia de lectură și dorința de cunoaștere, Biblioteca va dăinui.

Zenovia Zamfir

https://www.bjai.ro/#contact                                                        #NeVedemLaBibliotecă                                                    #CunoașteBibliotecaDinOrașulTău

Articolul precedent8 proiecte importante, depuse la CNI de către primăria Bujoreni – jud. Vâlcea
Articolul următorClaudia Banu senator de Vâlcea prezintă primul raport de activitate după șase luni de mandat